Oferta

Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie:

 • wykonywania obowiązków inżyniera kontraktu,
 • pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym inwestycji,
 • kierowania robotami budowlanymi,
 • pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego z rozliczeniem rzeczowo‑finansowym dla zadań inwestycyjnych „zaprojektuj i wybuduj” (wraz z nadzorem nad opracowywaną dokumentacją projektowo-kosztorysową),
 • sprawowania funkcji kierownika projektu,
 • pełnienia funkcji inwestora zastępczego:
  • weryfikacja dokumentacji projektowo‑kosztorysowej,
  • wykonanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, pełne monitorowanie robót i płatności,
  • nadzór inwestorski,
  • rozliczenie inwestycji ,
  • wykonywanie wszystkich pozostałych czynności formalnych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem procesu inwestycyjnego, łącznie z decyzją pozwolenia na użytkowanie,
 • kosztorysowania,
 • projektowania.